Singel - naturgrus


Singel grus är en typ av naturgrus som har särskilda egenskaper. En singelsten har rundade kanter, vilket är den största skillnaden gentemot krossprodukten makadam, som har ojämna kanter. Den här grustypen bildades naturligt i jorden under isälvsavlagringarna, där vattnet som rann igenom gruslagren gav kornen dess släta form. Idag utvinns singel främst ur rullstensåsar, men på grund av de geologiska förhållanden som krävs för att skapa naturgrus så är det idag en bristvara.

Som produkt används singelgrus bland annat som dräneringsmaterial i husgrunder och som överyta i park- och trädgårdsgångar. Vi på Hansson Transport erbjuder singel i storlekarna 4-8 mm och 4-16 mm, samt tvättad singel i storleken 16-32 mm.
Gå till Mobilversion