Hantering av byggavfall och industriavfall


Anläggning och industri producerar stora mängder avfall. Och det är inte alltid helt enkelt att veta vad eller var man ska göra av allt. För att lösa det här problemet kan du kontakta oss på Hansson Transport. Här ser vi till att ditt byggavfall och industriavfall blir upphämtat, fraktat och omhändertaget på rätt sätt.

Vi kan ta ansvaret för alla restprodukter från din verksamhet, i Ockelbo och Gävle kommun med omnejd. Byggavfallet, och verksamhets- och industriavfallet, blir återvunnet, återanvänt, sanerat eller deponerat enligt riktlinjer som värnar om miljö och omvärld.

Med avfallshantering från Hansson Transport kan du fokusera på att bygga, producera och tillverka istället. Kontakta oss för mer information om de olika sorters byggavfall och industriavfall vi hanterar.

Gå till Mobilversion