Maskinpark

Hansson Transport har en bra maskinpark
för vägunderhåll samt för grävarbeten.

Lastbilar
Våra lastbilar körs med miljövänliga Volvo Euro6-motorer som ger mindre skadliga utsläpp och på så sätt bidrar vi till att nå de uppsatta miljömålen som är fastställda. 

Vi har lastbilar med tippflak samt lastväxlare - båda med tillhörande släp. 

Grävmaskiner
Vi har idag två larvburna grävmaskiner 24 och 29 ton samt en hjulgrävare på 16 ton. 

Lastmaskiner
I maskinparken finns sex lastmaskiner i olika storlekar för vägunderhåll, snöröjning och för diverse övrig verksamhet.
Till våra grustäkter har vi två större lastmaskiner. 

Väghyvel
Vi har två väghyvlar, en större och en mindre för att hyvla, reparera och underhålla grusvägar.

Sorteringsverk
Vi har ett sorteringsverk för att sortera fram naturgrus i vår täkt i Silverkällan. 

Övriga maskiner
Vi har väghyvlar, vält, ett flertal plogfordon samt utrustning för vägunderhåll, plogning och saltning. 

Återvinning
Med egen komprimator kan vi hantera återvinning av brännbart material.
Vi har även tillstånd att ta emot och återvinna jord och grusmaterial.

Externa fordon
Vid behov hyr vi in maskiner och lastbilar från våra samarbetspartners


Gå till Mobilversion