Våra grustäkter

 

Vi förfogar över flera täkter i hela Gävleborg

• Tönnebro Bergtäkt Söderhamns kommun
• Hällvägen Bergtäkt Holmsveden Söderhamns kommun
• Häbberg Bergtäkt Ockelbo Kommun
• Silverkällan Grustäkt Ockelbo kommun
• Knaperåsen Moräntäkt, Gävle Kommun

Gå till Mobilversion