Produkter inom grus & kross


På Hansson Transport erbjuder vi grova, finkorniga och tvättade sten- och krossprodukter. Hos oss kan du hitta grus, bergkross och makadam till allt från väg- och markarbeten till tillverkning av betong och asfalt.

Alla kross- och grusprodukter vi säljer är tillverkade eller hämtade med vår egen utrustning. Antingen genom att vi krossar i egna täkter, återvinner eller återanvänder material, eller utför bergkross på beställning från kund. Vi krossar, siktar, sorterar och tvättar produkterna efter olika specifikationer, för att förbereda dem inför en rad olika användningsområden. Bland annat säljer vi fin sand till halkiga vägar, stenmjöl till plattsättning eller makadam som dräneringsgrus på till exempel garageuppfarter.

Kontakta oss så tar vi fram den produkt som bäst passar din verksamhet.

Gå till Mobilversion