Tidigare arbeten med Hansson Transport

 

Vägreparation och kantdikning - Missmyrsvägen i Ockelbo

Hansson Transport har en gedigen maskinpark och kunde erbjuda en bra lösning för vägreparation, kantdikning, dikesrensning och iläggning av nya vägtrummor på Missmyrsvägen under våren 2021. Projektet skedde snabbt och smidigt då vi hade möjligheten att köra massorna med egna lastbilar samt hämta nytt grusmaterial från våra egna täkter.

Restaurering av lax- och öringsvatten i Axmar

 

Stora Enso Skog AB arbetar långsiktigt för att förbättra vattenmiljön i Skärjån
På uppdrag av Stora Enso Skog AB har konsultbolaget Fiskevårdstjänst Peter Hallgren AB genomfört en åtgärdsprojektering och sedan skrivit en plan för en omfattande restaurering av ån. Den första delen av arbetet genomfördes av Fiskevårdstjänst och P-O Forsberg Gräv under oktober i år då en strömsträcka nedströms sjön Stor-Skärjan restaurerades och fina lek- och uppväxtområden för bland annat öring återskapades.

Med uppdrag åt Länsstyrelsen i Gävleborg har Hansson Transport preparerat ett laxgrus efter deras önskemål och levererade 450 ton av detta under oktober som sedan har spridits ut i Skärjån med hjälp av helikopter. Vi på Hansson Transport är glada över att få bidra med detta material för ett så viktigt projekt och ändamål.

 

Gå till Mobilversion