Maskinpark

 

Redan 2017 började vi använda miljöbränslet HVO100 och idag använder vi det i samtliga lastbilar och i nästan alla övriga maskiner.

Lastbilar
Under 2017 och 2018 bytte vi ut tre av våra lastbilar mot bättre och mer miljövänliga med Volvo Euro6-motorer. 

Vi har lastbilar med tippflak samt lastväxlare - båda med tillhörande släp. 

Grävmaskiner
Tre larvburna grävmaskiner mellan 24 och 36 ton.
En hjulgrävare, 17 ton. 

Lastmaskiner
Sex lastmaskiner i olika storlekar för vägunderhåll och övrig verksamhet.
Tre större lastmaskiner för täktverksamhet. 

Krossar
Vi har förkrossar och efterkrossar med en mängd tillhörande utrustning. 

Övriga maskiner
Vi har väghyvlar, vält, ett flertal plogfordon samt utrustning för vägunderhåll, plogning och saltning. 

Återvinning
Med egen komprimator kan vi hantera återvinning av brännbart material.
Vi har även tillstånd att ta emot och återvinna jord och grusmaterial.


Vid behov hyr vi in maskiner och lastbilar från våra samarbetspartners


Gå till Mobilversion