Bergkross


Välkommen till Hansson Transport för alla dina behov av bergkross.

Bergkrossprodukter har så kallade långa fraktioner, vilket innebär att det inte siktas för att få fram en minsta kornstorlek. Kornen varierar istället mellan 0 mm till en övre storlek på till exempel 12 mm, 32 mm upp till 65 mm. Bergkrosset används sedan till flera olika saker. Finare produkter används till exempel som slitlager eller på grusvägar, medan grövre kross främst används till bärlager, förstärkningslager eller avjämningsmaterial före asfaltering.

Vi bryter bergkross i egna täkter med stationära krossanläggningar, samt mobila anläggningar på beställning från kund. På så sätt har vi noggrann koll på hela förloppet, och kan garantera ett utmärkt bergkross med rätt specifikationer och egenskaper.

Gå till Mobilversion