Bergkross


Bergkrossprodukter har så kallade långa fraktioner, vilket innebär att det inte siktas för att få fram en minsta kornstorlek. Kornen varierar istället mellan 0 mm till en övre storlek på till exempel 12 mm, 32 mm upp till 65 mm. Bergkrosset används sedan till flera olika saker. Finare produkter används till exempel som slitlager eller på grusvägar, medan grövre kross främst används till bärlager, förstärkningslager eller avjämningsmaterial före asfaltering.

Vi bryter bergkross i egna täkter samt erbjuder material med egna önskemål på beställning från kund. Vi noggrann koll på hela förloppet och kan garantera ett utmärkt bergkross med rätta specifikationer och egenskaper.


Gå till Mobilversion